Μύηση στα Ακασικά

Σεμινάριο ταντρα μόνο για γυναίκες
Έλα να γνωρίσεις πώς οι αισθήσεις μπορούν να γίνουν πύλες που οδηγούν στην επανασυνδεση σου με την Θεά βαθιά μεσα στο σώμα!

Read More »

July

      July is a beautiful month of liberation from our taboos!   It is a month that has the energy of freedom!  

Read More »
Want to receive my newsletters?

Subscribe and don't miss my latest updates, invitations and powerful free content! Check your spam if you do not receive a confirmation email!